ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΑΠΟΡΡΗΤΟΥ

ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΑΠΟΡΡΗΤΟΥ

Το απόρρητο των επισκεπτών του ιστοχώρου homoludens.ogr, των μελών, των εθελοντών, των χρηστών που ζητούν πληροφορίες καθώς και όλων όσων αγοράζουν εισιτήρια, κλείνουν θέσεις, αγοράζουν συνδρομές, εγγράφονται ως μέλη ή προβαίνουν σε δωρεά, είναι εξαιρετικά σημαντικό για την AMKE Homo Ludens Urban Dramaturgy Explorations (καλούμενη στο εξής Εταιρεία) και για αυτόν τον λόγο δίδεται μεγάλη βαρύτητα στην προστασία του.

Η παρακάτω πολιτική απορρήτου εξηγεί τους τρόπους με τους οποίους ενδέχεται να χρησιμοποιηθούν οι προσωπικές πληροφορίες των χρηστών που τυχόν συλλεχθούν.

Εκτός από τα στοιχεία που παρέχουν οι ίδιοι οι χρήστες οικειοθελώς η Εταιρεία δεν συγκεντρώνει πληροφορίες που αφορούν τα προσωπικά τους δεδομένα.

Δεν απαιτείται η χορήγηση στοιχείων που συνιστούν προσωπικά δεδομένα για την πλοήγηση στον ιστοχώρο ή για την πρόσβαση στο περιεχόμενό του, εκτός από τις περιπτώσεις εκείνες όπου για να έχει ένας χρήστης πρόσβαση σε ορισμένες υπηρεσίες, όπως ενδεικτικά η αγορά προϊόντων, η συμμετοχή σε δράσεις και παιχνίδια, η εγγραφή μελών, θα πρέπει προηγουμένως να καταχωρίσει ορισμένες πληροφορίες στις φόρμες και στα προς συμπλήρωση πεδία του ιστοχώρου homoludens.ogr

Στις περιπτώσεις που ο χρήστης ενδεικτικά επιθυμεί να αγοράσει εισιτήρια ή να κλείσει θέση ή να συμμετέχει σε εκδηλώσεις και παιχνίδια και προκειμένου να διασφαλισθεί η δυνατότητα επικοινωνίας μαζί του, είναι πιθανόν να του ζητηθεί η γνωστοποίηση προσωπικών του στοιχείων (όπως για παράδειγμα όνομα, επάγγελμα, ηλεκτρονική διεύθυνση, ημερομηνία γέννησης κλπ.). Τα τυχόν προσωπικά δεδομένα των χρηστών προορίζονται αποκλειστικά και μόνο για τον σκοπό της εκτέλεσης των παραγγελιών και των συμβάσεων που θα συναφθούν μέσω του homoludens.ogr για την παροχή των συγκεκριμένων πωλήσεων ή υπηρεσιών ή αποστολή προσφορών.

Οι χρήστες κατά την εγγραφή τους στις υπηρεσίες του homoludens.org έχουν τη δυνατότητα, εάν το επιθυμούν, να ζητούν να λαμβάνουν ενημέρωση για νέες υπηρεσίες του παρόντος ιστοχώρου καθώς και για τις υπάρχουσες προσφορές με email στη  δηλωθείσα διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου τους. Στην περίπτωση αυτή ο χρήστης συμφωνεί ότι τα στοιχεία που υποβάλλει είναι πλήρη, ορθά, αληθή, ακριβή και έγκυρα και ότι εάν τυχόν αλλάξουν θα ενημερώνει τη σχετική υπηρεσία ώστε τα στοιχεία εγγραφής να διατηρούνται ορθά και έγκυρα. Εάν ο χρήστης επιθυμεί να διακοπεί η επικοινωνία για προωθητικούς λόγους αρκεί να επισκεφθεί τη φόρμα επικοινωνίας του ιστοχώρου, όπου μπορεί να δηλώσει οποτεδήποτε τη σχετική επιθυμία του.

Με την παροχή προσωπικών στοιχείων στο homoludens.ogr ο χρήστης συναινεί στο ότι τα προσωπικά του στοιχεία θα χρησιμοποιηθούν από την Εταιρεία, ως υπεύθυνης για την επεξεργασία τους μέσω αυτοματοποιημένων μέσων, είτε από την ίδια είτε μέσω οιουδήποτε άλλου προσώπου εξουσιοδοτήσει για τη διενέργεια της επεξεργασίας κατ’ εντολή και για λογαριασμό της.

Oι χρήστες του ιστοχώρου καθώς και όσοι παρέχουν προσωπικά τους στοιχεία στο homoludens.ogr, έχουν το δικαίωμα να ζητούν και να λαμβάνουν τις ακόλουθες πληροφορίες:
α) όλα τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα που τους αφορούν
β) τους σκοπούς επεξεργασίας και τους τυχόν αποδέκτες
γ) τη διόρθωση των στοιχείων τους που τηρούνται στο αρχείο, καθώς και το δικαίωμα να προβάλλουν οποτεδήποτε αντιρρήσεις για τα δεδομένα που τους αφορούν.

Οι χρήστες που έχουν παράσχει προσωπικά δεδομένα στο homoludens.org έχουν δικαίωμα να ζητήσουν οποτεδήποτε  τη διαγραφή των στοιχείων τους στέλνοντας email στο info@homoludens.org.
Το homoludens.org είναι εναντίον της συγκέντρωσης δεδομένων ανηλίκων, δηλαδή ατόμων που είναι κάτω των 18 ετών.