ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΗΣ

ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΗΣ

Το homoludens.org αποτελεί ιστοχώρο της ΑΜΚΕ Homo Ludens Urban Dramaturgy Explorations (καλούμενη στο εξής Εταιρεία), με έδρα στην Ελλάδα.

Η Εταιρεία δημιούργησε, διαχειρίζεται και συντηρεί το homoludens.org καθώς και τα λογότυπα και τα ονόματα τομέα, με σκοπό την προώθηση και εξυπηρέτηση των καταστατικών της σκοπών και ειδικότερα αλλά όχι αποκλειστικά την υποστήριξη του οικοσυστήματος των νέων καλλιτεχνών και επιστημόνων που συνεργάζονται με αυτήν, καθώς και τα μέλη, τους εθελοντές και το ευρύτερο κοινό που επιθυμεί να μαθαίνει για ή και να συμμετέχει σε δράσεις αστικής δραματουργίας και υβριδικών παιχνιδιών στην πόλη.

Η Εταιρεία μπορεί να τροποποιεί ή απλώς να επικαιροποιεί, εν όλω ή εν μέρει, τους παρόντες Όρους Χρήσης.

Οι συγκεκριμένοι όροι ανανεώθηκαν στις  17/ 11 /2022 και ισχύουν όπως παρακάτω:

ΑΡΘΡΟ 1: ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ
Με τον όρο «χρήστης» εννοείται κάθε επισκέπτης του homoludens.org (καλούμενου στο εξής και ιστοχώρου).
Οι Όροι Χρήσης που διέπουν την πρόσβαση στο homoludens.org και τη χρήση των υπηρεσιών που προσφέρονται σε αυτόν, όπως ενδεικτικά αλλά όχι αποκλειστικά την αγορά προϊόντων και υπηρεσιών, αγορά συνδρομών μέλους, κλείσιμο εισιτηρίων συμμετοχής, βασίζονται στην παραδοχή ότι έχουν διαβαστεί από τους χρήστες και έχουν γίνει κατανοητοί και αποδεκτοί.
Οποιαδήποτε τροποποίηση ή ενημέρωση των Όρων Χρήσης θα δημοσιεύεται για τους χρήστες στην παρούσα σελίδα του homoludens.org μόλις λαμβάνει χώρα και θα είναι δεσμευτική αμέσως μόλις δημοσιευτεί σε αυτήν την ενότητα του ιστοχώρου.
Οι χρήστες θα πρέπει με δική τους ευθύνη να επισκέπτονται τακτικά αυτή την ενότητα, προκειμένου να ελέγχουν τη δημοσίευση των πιο πρόσφατων και ενημερωμένων Όρων Χρήσης.
H Eταιρεία δηλώνει ότι δεν είναι υπεύθυνη εάν ο ιστοχώρος χρησιμοποιείται από τους χρήστες του με τρόπο που αντίκειται στους ισχύοντες νόμους και κανονισμούς.

ΑΡΘΡΟ 2: ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ ΧΡΗΣΤΩΝ
H Εταιρεία δεσμεύεται να προστατεύει τα προσωπικά δεδομένα των χρηστών του ιστοχώρου της και να τηρεί τις σχετικές διατάξεις περί προστασίας προσωπικών δεδομένων (Ν.2472/1997 για την προστασία του ατόμου από την επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα) όπως εκάστοτε ισχύουν. Ειδικότερες πληροφορίες για την πολιτική απορρήτου της Εταιρείας.

ΑΡΘΡΟ 3: ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΗΣ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΣ
Τα περιεχόμενα του homoludens.org που περιλαμβάνουν, ενδεικτικά και όχι περιοριστικά, έργα, απεικονίσεις, εικόνες, διαλόγους, μουσική, ήχους, βίντεο, έγγραφα, σκίτσα, μεγέθη, λογότυπα και οποιοδήποτε άλλο υλικό δημοσιεύεται σε αυτόν σε οποιαδήποτε μορφή προστατεύονται βάσει του δικαιώματος αναπαραγωγής (copyright) και κάθε άλλου δικαιώματος πνευματικής ιδιοκτησίας του ιδίου ή τρίτων, όπως ορίζονται στις αντίστοιχες άδειες.
Η αναπαραγωγή, εν όλω ή εν μέρει, σε οποιαδήποτε μορφή, του homoludens.org και του περιεχομένου του δεν επιτρέπεται χωρίς τη γραπτή συναίνεση της εταιρείας.

ΑΡΘΡΟ 4: ΑΠΟΠΟΙΗΣΗ ΕΥΘΥΝΗΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ – ΠΡΟΣΒΑΣΙΜΟΤΗΤΑΣ
Η Εταιρεία έχει υιοθετήσει μέτρα για να διασφαλίσει ότι το περιεχόμενο του homoludens.org είναι ακριβές και δεν περιέχει εσφαλμένες ή μη ενημερωμένες πληροφορίες, όπως αναφορικά και όχι περιοριστικά πληροφορίες ως προς τα βιογραφικά συνεργατών, τις λεπτομέρειες των εκδηλώσεων ή το περιεχόμενο αναπαραγόμενων ειδήσεων και άρθρων.  Ωστόσο δεν μπορεί να θεωρηθεί υπεύθυνη για την ακρίβεια και πληρότητα του περιεχομένου που δημοσιεύεται στον ιστοχώρο της, παρά μόνο σε σχέση με την ευθύνη της για αδικήματα εκ προθέσεως και βαριάς αμέλειας και ως άλλως προβλέπεται εκ του νόμου.
Επιπλέον δεν μπορεί να εγγυηθεί ότι ο ιστοχώρος θα λειτουργεί αδιάλειπτα, χωρίς διακοπές και σφάλματα λόγω της σύνδεσης με το διαδίκτυο. Σε περίπτωση οποιουδήποτε προβλήματος κατά τη χρήση του ιστοχώρου, οι χρήστες μπορούν να επικοινωνούν με την επιχείρηση στην ακόλουθη ηλεκτρονική διεύθυνση: info@homoludens.org
Για τυχόν προβλήματα σύνδεσης με τον ιστοχώρο η Εταιρεία συστήνει στους χρήστες  να επικοινωνούν πρωτίστως με τον πάροχό τους για υπηρεσίες διαδικτύου ή και να ελέγχουν εάν κάθε συσκευή για τη σύνδεση στο διαδίκτυο και την πρόσβαση στο περιεχόμενο ιστοχώρου είναι σωστά ενεργοποιημένη, περιλαμβανομένου του προγράμματος περιήγησης.

ΑΡΘΡΟ 5: ΠΩΛΗΣΕΙΣ - ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ - ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ
Όλες οι πωλήσεις, υπηρεσίες, εισπράξεις που γίνονται μέσω του ιστοχώρου (ενδεικτικά: πώληση εισιτηρίων, εγγραφές μελών, συνδρομές, δωρεές) είναι άυλες και τα αντίγραφα των παραστατικών τους παρέχονται στους χρήστες μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου.
Όλες οι πληρωμές γίνονται αποκλειστικά εξ αποστάσεως. Οι αναφερόμενες τιμές περιλαμβάνουν όλες τις νόμιμες προσαυξήσεις και μπορεί να αλλάξουν απροειδοποίητα.

ΑΡΘΡΟ 6: ΚΡΑΤΗΣΗ ΘΕΣΕΩΝ - ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΕ ΔΡΑΣΕΙΣ - ΕΥΘΥΝΗ - ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΑΚΥΡΩΣΕΩΝ
Με κάθε συναλλαγή, κράτηση, αγορά, (ακόμα και σε περιπτώσεις δωρεάν κράτησης όπου η συμμετοχή στις εκδηλώσεις ή δράσεις το προϋποθέτει) ο χρήστης αποδέχεται τους κάτωθι ειδικότερους όρους:
Ο χρήστης που συμμετέχει στις εκδηλώσεις ή δράσεις που παρέχονται από το homoludens.org δηλώνει ρητά ότι συμμετέχει με δική του αποκλειστική ευθύνη καθώς οι δράσεις εξελίσσονται σε δημόσιο χώρο χωρίς την εποπτεία μελών, στελεχών ή εθελοντών της Εταιρείας. Σε περίπτωση συμμετοχής παιδιών ή ανηλίκων στις δράσεις θα πρέπει απαραιτήτως να συνοδεύονται από γονείς ή κηδεμόνες οι οποίοι φέρνουν και την αποκλειστική ευθύνη για την εποπτεία και την ασφάλειά τους. Σε περίπτωση που ο χρήστης κάνει κράτηση για λογαριασμό τρίτων είναι υποχρεωμένος να τους ενημερώσει για τον συγκεκριμένο όρο. Συνιστάται κάθε ενήλικος συνοδός ή κηδεμόνας να μην έχει στην ευθύνη του περισσότερους από τρεις ανήλικους συμμετέχοντες. 
Η συμμετοχή των χρηστών στις εκδηλώσεις ή δράσεις της Εταιρείας σημαίνει αυτομάτως την αποδοχή της φωτογράφισης ή βιντεοσκόπησης και τη δημοσιοποίηση του σχετικού οπτικοακουστικού υλικού για λόγους προώθησης των συγκεκριμένων εκδηλώσεων ή δράσεων. Ρητά δηλώνεται από την εταιρεία ότι πρόσωπα ανηλίκων θα προστατεύονται στο μέτρο του δυνατού.
Ακυρώσεις κρατήσεων ή εισιτηρίων με επιστροφή του αντιτίμου δεν είναι δυνατές.
Σε περίπτωση βροχής ή δυσμενών καιρικών συνθηκών ΔΕΝ επιστρέφεται το οποιοδήποτε αντίτιμο αγοράς εισιτηρίων έχει τυχόν καταβληθεί. Σε αυτές τις περιπτώσεις η εκδήλωση ή δράση μπορεί να αναβληθεί για μελλοντική ημερομηνία ή να ξεκινήσει με ολιγόωρη καθυστέρηση.
Για οποιοδήποτε ζήτημα προκύψει κατά τη συναλλαγή ο χρήστης μπορεί να επικοινωνεί με την Εταιρεία στο info@homoludens.org

ΑΡΘΡΟ 7: ΣΥΝΔΡΟΜΕΣ ΜΕΛΩΝ
Η πλειονότητα των εκδηλώσεων ή δράσεων που προσφέρονται από τον συγκεκριμένο ιστοχώρο αφορούν μέλη ή συνδρομητές της Εταιρείας.

ΑΡΘΡΟ 8: ΙΣΧΥΟΝ ΔΙΚΑΙΟ
Οι παρόντες Όροι Χρήσης διέπονται από το ελληνικό δίκαιο.